ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Therapy Session
Child In Speech Therapy

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Piggybacks
Distanced Couple

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Group Discussion

Στέφανη Γεωργίου | Ψυχολόγος Λεμεσός

+357 96133350

Nikou Pattixi 41, Ifigeneia Court, First Floor, Office 101, 3071, Limassol, Cyprus

Copyright ©2021 BY STEPHANIE GEORGIOU | All Rights Reserved.