ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ομάδες ατόμων μοιράζονται εμπειρίες, συναισθήματα, δυσκολίες και ανησυχίες που πιθανόν να επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Μέσω της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας τα ενδιαφερόμενα άτομα διαπιστώνουν πως έχουν κοινές δυσκολίες και ανησυχίες με άλλα μέλη της ομάδας, μαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους, διερευνούν και αναγνωρίζουν βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους, βελτιώνουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, κτλ.

Διάρκεια: Αναλόγως Θέματος και Αριθμού Συμμετεχόντων

Είναι για μένα η ομαδική ψυχοθεραπεία;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την θεραπεία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου

+357 96133350

Nikou Pattixi 41, Ifigeneia Court, First Floor, Office 101, 3071, Limassol, Cyprus

Copyright ©2021 BY STEPHANIE GEORGIOU | All Rights Reserved.