2 Απριλίου- Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό


2 Απριλίου- Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τις ανάγκες των ατόμων με Αυτισμό, συμβάλλοντας στην αποδοχή και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.


Όπως και τα άνθη, το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό με τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες, και το μόνο που χρειάζεται για να ανθίσει είναι η αγάπη και η κατάλληλη φροντίδα!


"Ένα άτομο με Αυτισμό μου έμαθε πως η αγάπη δεν εκφράζεται μόνο με λέξεις"

April 2nd- World Autism Awareness Day


This day aims to inform and raise awareness regarding the needs of people with Autism, contributing to their acceptance and integration into society.


Like flowers, each of them is unique with its own peculiarities and needs, and all it takes to blossom is love and proper care!


" A person with Autism has taught me that love needs no words"

#WorldAutismAwarenessDay #LightItUpBlue #RaiseYourAwareness